НОВИЯТ БРОЙ

АБОНАМЕНТ

Ако желаете да се абонирате за списание „Медицина и спорт”, можете да го направите по следния начин:

Да посетите офиса на редакцията и заплатите на място сумата за абонамента.

Да потвърдите на телефона на редакцията и оставите адреса си за получаване, а сумата за абонамента да преведете по банкова сметка:

ПИБ – клон Витоша
Банков код (BIC): FINVBGSF
IBAN: BG62 FINV 9150 10BG N07A GI
Фирма „Уни-ММ” ЕООД

2 книжки – 15.00 лева

Дизайн: Uni-MM