НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Спортен травматизъм
Уникондилно ендопротезиране и спорт
Проф. д-р Пламен Кинов, дмн, Д-р Георги Лучев

Колянно ендопротезиране – минало, настояще и бъдеще
Д-р Владимир Стефанов

Aртроскопия на тазобедрената става - индикации и граници на оперативния метод
Д-р Иван Василев

Реконструкция на ПКВ при деца и подрастващи със сухожилието на квадрицепс и латерална екстраартикуларна тенодеза
Д-р Михаил Вулджев, Д-р Христо Мазнейков
Спортна кардиология
Хипертрофична кардиомиопатия и спортно сърце. Роля на мултимодалната диагностика
Проф. Иван Груев, дм

„Спортното сърце“ на границата между норма и патология: физиология и патофизиология
Д-р Здравко З. Тарълов

Физиотерапия и рехабилитация
Актуални аспекти във физиотерапевтичната диагностика на долен квадрант
Проф. Румяна Ташева, доктор

Спортна подготовка
Фактори на спортната подготовка – актуални аспекти във футбола
Проф. Вихрен Бачев, дпн

Ефективни методи за здраве и устойчива форма при шахматистите
Д-р Димитър Пашкулев

Научни съобщения

Дизайн: Uni-MM