НОВИЯТ БРОЙ

ЗА НАС

Уважаеми колеги и читатели,

От 2005 г. фирма „Уни-ММ” ЕООД издава специализираното научно списание “Медицина и спорт” с амбицията то да бъде на високо професионално ниво както по отношение стойността на научните публикации, така и по качеството на отпечатването.
Третират се основно проблеми на спортната ортопедия и травматологията, рехабилитацията, спортната кардиология, физиологията, допинг проблеми, както и медицинските аспекти на тренировъчно-състезателния процес. Широк кръг от най-титулувани специалисти са наши сътрудници, като с всеки брой разширяваме кръга на темите и авторите.
През последните седем години списанието излизаше четири пъти годишно, но през 2012 година променихме формата, като обединяваме броевете и то ще продължи да се отпечатва в два броя с увеличен обем.
Списанието е предназначено основно за лекари и треньори на национални и клубни отбори по всички спортове, както и за високо квалифицирани специалисти и общопрактикуващи лекари. То представлява интерес и за студентите по медицина и кинезитерапия.
Изискванията на съвременния спорт както професионален, така и аматьорски поставят нови предизвикателства пред медици, биохимици, фармаколози и спортни специалисти. Най-актуалните достижения на медицината, спортната и биологичните науки трябва да са достъпни и приложими в практиката.
През всичките тези години изданието се утвърди като научно списание, което представя актуални постижения на наши и чужди специалисти. Това повишава професионалното ниво на всички ангажирани в тази сфера.
Разпространението се осъществява чрез Министерството на физическото възпитание и спорта, Българския футболен съюз, както и на научни конференции и симпозиуми, третиращи тематиката.
За нивото на нашето списание гаранция е и редакционната колегия в състав: проф. д-р Ваньо Митев - главен редактор, д-р Михаил Илиев – отговорен редактор, проф. д-р Аспарух Аспарухов, проф. д-р Петър Тивчев, проф. д-р Иван Топузов, проф. д-р Мария Тотева, проф. Вихрен Бачев, доц. д-р Антони Георгиев, д-р Валентин Матев.

Дизайн: Uni-MM