НОВИЯТ БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

CПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
Артроскопия при дисекиращ остеохондрит на коляното
Д-р Мирослав Костадинов

Артроскопско лечение на латерален епикондилит
Д-р Цветан Ценков

Съвременни методики за контрол на футболни терени
Проф. Вихрен Бачев, дн


CПОРТНА КАРДИОЛОГИЯ
Хипертрофична кардиомиопатия, физически натоварвания и спорт
Проф. д-р Иван Груев, дм


KИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Постурология в спорта
К. т. Марко Алвеш

Нов терапевтичен подход към диагностика на компресия на n. femoralis на ниво m. psoas major чрез приложна кинезиология
Уляна Бержарова, доктор

Модерна методика на физиотерапия при горен кръстосан синдром като консервативно лечение и превенция при синдром на карпалния тунел
Стефания Найденова

Парафинолечение. Ролята и влиянието на парафина върху оздравителния период при спортни травми
Д-р Елена Анзова, д.мпс


ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ
Наноматериал шунгит с въглерод и фулерени. Шунгитна вода. Приложение в спорта
Проф. Игнат Игнатов


СOVID-19
Inhaled BRH, optimal doses of colchicine and hymecromone are three powerful weapons for prevention, outpatient and inpatient treatment of COVID-19
Prof. Vanyo Mitev, MD, PhD


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Дизайн: 2008 Clp.Name